Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODOVÝ slovník > Účtovanie zásob spôsobom A alebo B

Účtovanie zásob spôsobom A alebo B

Pri vedení podvojného účtovníctva si môže účtovná jednotka zvoliť účtovanie zásob spôsobom A alebo B. Zvolený spôsob bude mať vplyv na premietnutie pohybov zásob do účtovníctva, a to jednotne pri všetkých vedených skladoch.

Spôsob A: Výhodou spôsobu A je okamžitý prehľad o prostriedkoch, ktoré sú viazané v jednotlivých druhoch zásob, pretože sa záznamy o výdajoch na obstaranie zásob sústreďujú na účtoch triedy 1, odkiaľ sa potom vyskladňujú do spotreby. V účtovníctve sa tak zachytáva stav a pohyby zásob v priebehu celého účtového obdobia.

Spôsob B: Pri spôsobe B sa v priebehu roka účtujú všetky výdaje na obstaranie zásob priamo do nákladov (do spotreby). Až na konci účtovného obdobia sa vykoná inventúra a zistený zostatok (aktuálny stav) sa zaúčtuje na účty zásob. V priebehu roka teda nie sú v účtovníctve dostupné priebežné údaje o stave zásob.


Mohlo by Vás taktiež zajímať:

Skladové hospodárstvo
POHODA E1 a nadštandardné možnosti skladov

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 131157 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: