Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

XML

XML je formát dokumentov, ktorý umožňuje prijímanie a odosielanie údajov medzi rôznymi programami, vrátane internetových obchodov a externých softwarových modulov pre spracovanie údajov. Skratka názvu znamená doslovne Extensible Markup Language, čo sa do slovenčiny prekladá ako rozšíriteľný (všeobecný) značkovací jazyk. Je zjednodušenou podobou staršieho značkovacieho jazyka SGML. Pri XML jazyku nie je dôležitý vzhľad, i keď ten je možné navoliť pomocou kaskádových štýlov, ale predovšetkým jeho funkcionalita. Popisuje totiž zloženie dokumentu (údajov) po vecnej stránke jednotlivých častí.

XML komunikácia sa na rozdiel od iných foriem importov a exportov údajov i naďalej vyvíja a XML možnosti, výkonnosť a použiteľnosť tak neustále stúpa. Výhodou tejto formy komunikácie je taktiež jej otvorenosť, nezávislosť, dostupnosť a v prípade použitia transformačných XSL súborov plná prenositeľnosť medzi ľubovoľnými systémami.

Ekonomicko-informačný systém POHODA tento formát podporuje a užívatelia ho využijú na prenos a spracovanie údajov so súvisiacimi databázami programu POHODA. XML komunikáciu je možné spracovávať priamo v programe pri zachovaní úplného užívateľského pohodlia.


Mohlo by Vás taktiež zaujímať:

Vykazovanie pre Intrastat
Business Intelligence - nástroj pre analýzu a plánovanie

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132733 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: