Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

3.7 Ponuka Pomocník

Ak si neviete dať rady s ovládaním pomocníka, zvoľte povel Ako používať pomocníka z ponuky Pomocník.

Témy pomocníka

37_1.png

Povel otvorí pomocníka pre program REPORT Designer. Prostredníctvom ikony Zobraziť môžete zobraziť tri záložky:

  • Obsah – na záložke je pomocník rozdelený do jednotlivých kapitol.
  • Register – na záložke je z informácií pomocníka vypracovaný prehľadný register, prostredníctvom ktorého je možné sa rýchlo prepnúť na potrebnú tému.
  • Hľadať – záložka slúži k vyhľadaniu príslušnej témy prostredníctvom zadania slov, ktoré téma obsahuje. V prípade, že neviete, v ktorej téme sa informácie vyskytujú, je táto záložka najvhodnejšia.

Kedykoľvek v programe stlačíte funkčnú klávesu F1, objaví sa príslušná téma pomocníka. Pomocníka je možné tiež vyvolať z dialógového okna Vlastnosti objektu prostredníctvom toho istého tlačidla.

Ako používať pomocníka

37_2.png

Ak neviete, ako používať pomocníka vo Windows, zvoľte tento povel z ponuky Pomocník. V dialógovom okne Pomocník pre systém Windows sa dozviete všetky potrebné informácie.

História zostáv

37_3.png

Pomocou tohto povelu môžete kontrolovať, ako boli za dané obdobie vybrané tlačové zostavy zmenené. Povel vyvoláte i stlačením klávesovej skratky CTRL+F12.

37_4.png

Program do pravej časti dialógového okna vypíše všetky súbory tlačových zostáv, ktoré sa nachádzajú v uvedenom adresári. Ďalej je potrebné nastaviť obdobie, v ktorom chcete zistiť zoznam úprav, vybrať príslušnú tlačovú zostavu a stlačiť tlačidlo OK. Objaví sa dialógové okno, v ktorom sú vypísané zmeny, ktoré boli v tlačovej zostave v zadanom období vykonané.

O aplikácii

Zobrazí názov programu, vlastníka licencie programu a číslo release, ktoré budete potrebovať v prípade využívania služieb technickej podpory.

Číslo release si pripravte pred kontaktovaním technickej podpory.