Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre Osobné údajeNasledujúce odpovede sú poskytované len ako všeobecné informácie, nepredstavujú právne poradenstvo a nie sú zamýšľané ako právne záväzné vyjadrenia.

otázka

Aké povinnosti musí splniť firma, ktorá má minimum zamestnancov, ale má veľké množstvo údajov o zákazníkoch?

odpověď

Vo všeobecnosti medzi verejnosťou panuje mylná predstava, že GDPR sa týka len veľkých spoločností, veľkých korporácií a pod. Paradoxne môžu na spoločnosti i s veľmi malým množstvom zamestnancov dopadať povinnosti z GDPR v oveľa väčšej miere, ako na výrobné podniky, ktoré majú rádovo cez 1000 zamestnancov, ale ich hlavnou činnosťou je výroba. Takýto výrobný podnik okrem zamestnaneckej agendy nemá žiadne iné spracovanie osobných údajov. Ak ale ide o malú firmu, ktorá spracováva mzdovú agendu pre veľa ďalších firiem a jej hlavnou činnosťou je teda spracovanie osobných údajov, tak sa takejto malej firmy dotkne nariadenie GDPR oveľa viac, ako toho výrobného podniku. V prípade vypracovávania dokumentácie podľa GDPR nejde iba o otázku o množstve zamestnancov, ale hlavne o počte dotknutých osôb a množstve osobných údajov a to nielen v personálnej a mzdovej agende, ale aj napríklad v klientskom systéme, kamerovom systéme a pod..

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím