Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre Osobné údajeNasledujúce odpovede sú poskytované len ako všeobecné informácie, nepredstavujú právne poradenstvo a nie sú zamýšľané ako právne záväzné vyjadrenia.

otázka

Aké sú na firmy/spoločnosti dopady GDPR v porovnaní so zákonom na ochranu osobných údajov?

odpověď

Ak by spoločnosti dodržiavali do dôsledkov princípy súčasného zákona o ochrane osobných údajov, tak určite nebudú mať s aplikáciou a implementáciou nariadenia GDPR toľko práce ako tie spoločnosti, ktoré tak doteraz nerobili. Je však všeobecne známe, že súčasná legislatíva nie je dodržiavaná tak, ako by mala byť. Nariadenie GDPR ide do väčšej hĺbky a nejde len čisto o právny projekt, či IT projekt. Jedná sa o tzv. kontrolu chovania spoločnosti a malo by platiť, že to čo má spoločnosť zdokumentované/spísané, tak to aj musí dodržiavať. Len napísaním smerníc, či dokumentov nebudú princípy nariadenia GDPR naplnené, naopak je potrebné, aby spoločnosti zmenili veľa procesov a implementáciou rôznych technických opatrení zabránili úniku dát a zneužitiu osobných údajov, s ktorými disponujú.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím