Otázky a odpovede pre Osobné údajeNasledujúce odpovede sú poskytované len ako všeobecné informácie, nepredstavujú právne poradenstvo a nie sú zamýšľané ako právne záväzné vyjadrenia.

otázka

Akým spôsobom je najvhodnejšie získať súhlas vo vzťahu k osobným údajom podľa zákona č. 122/2013 Z. z.? Stačí e-mailom?

odpověď

Súhlas je potrebné predovšetkým preukázať. Musí byť teda zaznamenaný preukázateľne a musí byť v prípade potreby doložitelný, v tomto ohľade teda nie je problém ho mať e-mailom. Ďalej súhlas musí byť dobrovoľný, nie je možné ním podmieniť čerpanie nejakej služby. Musí byť tiež jednoznačný v účele a rozsahu, musí byť oddelený napríklad od obchodných podmienok, nesmie byť schovaný v zmluvách a pod. Tiež musí byť stanovené, za akým účelom je poskytnutý, napríklad za účelom zasielania obchodných informácií. V neposlednom rade musí byť súhlas informovaný, t.j. musí byť jasné, komu je súhlas udelený, že sa neodovzdáva mimo EU a ako je možné ho odvolať.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím