Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre Osobné údajeNasledujúce odpovede sú poskytované len ako všeobecné informácie, nepredstavujú právne poradenstvo a nie sú zamýšľané ako právne záväzné vyjadrenia.

otázka

Je možné zabezpečiť heslom výplatnú pásku vo formáte PDF, prípadne aj ďalšie mzdové tlačové zostavy?

odpověď

Áno, výplatnú pásku v elektronickej forme (vo formáte PDF) je možné zabezpečiť heslom, rovnako aj niektoré ďalšie mzdové tlačové zostavy.

Heslo je možné zadať každému zamestnancovi zvlášť v agende Personalistika na záložke Poistenie v sekcii Zabezpečenie dokumentov heslom. Tým zabezpečíte, že PDF súbor otvorí iba zamestnanec, ktorému prináleží. Bez zadania správneho hesla ho nebude možné otvoriť.

Pri uvedených zostavách potom prostredníctvom povelu Zabezpečiť PDF heslom zvolíte, či sa majú zabezpečiť alebo nie. Povel nájdete v ponuke pod tlačidlom PDF v dialógovom okne Tlač. Ak heslo pri zamestnancovi nenastavíte a nebude zadané heslo ani v Nastavenie PDF, k zabezpečeniu PDF dokumentu nedôjde.

Zabezpečiť heslom je možné o mzdové zostavy pre jedného zamestnanca exportované do formátu PDF, napríklad Mzdový list, vrátane všetkých príloh, Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti a daň. bonusu, Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania, Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch atď. 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím