Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre Osobné údajeNasledujúce odpovede sú poskytované len ako všeobecné informácie, nepredstavujú právne poradenstvo a nie sú zamýšľané ako právne záväzné vyjadrenia.

otázka

Môže nám dať niekto súhlas so spracovaním osobných údajov cez telefón?

odpověď

Podľa nariadenia GDPR, nemusí byť súhlas daný písomne, či elektronicky. Môže byť získaný rôznymi formami, ale musí byť zdokumentovaný, či už pre účely kontroly zo strany úradov, ale i pre samotnú firmu/spoločnosť aby vedela, kto presne je ten, kto súhlas po telefóne udelil. V momente, keď sa rozhodne dotyčná osoba odvolať svoj súhlas, tak by mala mať možnosť súhlas odvolať rovnakou formou. Ak teda niekto súhlas udelí telefonicky, tak by ho telefonicky mal i vedieť odvolať. Pričom záznam o odvolaní musí byť tiež zabezpečený.
K telefonicky získaným súhlasom musí byť teda zabezpečená dostatočná archivácia, tzn. okrem iného aj uložený nahratý záznam, kde bol súhlas udelený.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím