Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre Osobné údajeNasledujúce odpovede sú poskytované len ako všeobecné informácie, nepredstavujú právne poradenstvo a nie sú zamýšľané ako právne záväzné vyjadrenia.

otázka

Nariadenie GDPR v programoch STORMWARE

odpověď

Nariadenie EÚ o ochrane údajov občanov EÚ (skrátene známe ako GDPR) priebežne analyzujeme. Povinnosť firiem byť v súlade s GDPR by však mala primárne vychádzať z prijatia vnútornej koncepcie, z vykonania procesných zmien a zo zavedenia opatrení, ktoré dodržujú najmä zásady zámernej ochrany osobných údajov. Po analýze dopadov GDPR na správu osobných údajov v našich programoch vykonáme také úpravy, aby z hľadiska princípov GDPR vyhovovali a čo najviac tak našim užívateľom zjednodušili implementáciu procesných zmien a opatrení.
O úpravách vykonaných v príslušných agendách našich programov vás budeme priebežne informovať. GDPR začne v celej EÚ platiť jednotne od 25. mája 2018.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím