Otázky a odpovede pre Osobné údajeNasledujúce odpovede sú poskytované len ako všeobecné informácie, nepredstavujú právne poradenstvo a nie sú zamýšľané ako právne záväzné vyjadrenia.

otázka

Osobným údajom je podľa GDPR aj evidencia dochádzky zamestnanca. V práci na chodbe máme dochádzkové hodiny a vedľa nich sú karty zamestnancov s evidenciou dochádzky v aktuálnom mesiaci, ako je možné toto ošetriť s prihliadnutím na GDPR?

odpověď

Osobnými údajmi sú všetky informácie o fyzickej osobe (o subjekte údajov), ktoré je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor. Je to napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. Z tohto pohľadu karty zamestnancov obsahujú osobné údaje a nariadenie GDPR sa na ich spracovanie vzťahuje, aj keď sa jedná o fyzické záznamy.
Dôvodom evidencie dochádzky je splnenie právnej povinnosti a je na spoločnosti, akým spôsobom zaistí ochranu týchto osobných údajov v súlade s nariadením GDPR. Je potrebné nastaviť primerané technické a organizačné opatrenia.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím