Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre Osobné údajeNasledujúce odpovede sú poskytované len ako všeobecné informácie, nepredstavujú právne poradenstvo a nie sú zamýšľané ako právne záväzné vyjadrenia.

otázka

Podlieha firemný/mestský kamerový systém tiež nariadeniu GDPR?

odpověď

Na akékoľvek monitorovanie, kde je osoba identifikovateľná sa vzťahuje nariadenie. Vo väčšine prípadov sú kamery inštalované za účelom ochrany majetku, čo je oprávnený a legitímny záujem prevádzkovateľov, či správcov. Ak sú kamery umiestnené vo výrobných podnikoch, či v kanceláriách, prevádzkovateľ, či správca nepotrebujú súhlas zamestnancov, ale mali by byť zamestnanci informovaní, že sú kamery v daných priestoroch inštalované (príp. by mal byť priestor označený viditeľnými nálepkami, že priestor je monitorovaný). Je dôležité tiež určiť dobu, počas ktorej sa budú záznamy z kamery uchovávať – všetko súvisí s účelom spracovania, t.j. dôležité je určiť, za akým účelom kamerový systém funguje a s právnym základom, ktorým môže byť oprávnený záujem v prípade ochrany majetku - Zákonník práce v prípade monitorovania zamestnancov na pracovisku alebo osobitný predpis ak sú v ňom upravené podmienky monitorovania priestorov).
Väčšina kamerových systémov prevádzkovaných vo verejných priestranstvách je prevádzkovaných vo verejnom záujme a podliehajú spracovaniu osobných údajov podľa GDPR. Ak sa však správne zadefinuje účel spracovania vo väčšine prípadov by pravdepodobne nemalo byť potrebné vyžadovať súhlas fyzických osôb.  Povinnosťou subjektu však určite bude viesť záznamy o činnosti.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím