Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre Osobné údajeNasledujúce odpovede sú poskytované len ako všeobecné informácie, nepredstavujú právne poradenstvo a nie sú zamýšľané ako právne záväzné vyjadrenia.

otázka

Poskytnete mi ako zákazníkovi spoločnosti STORMWARE nejaký dokument, že je ekonomický systém POHODA v súlade s nariadením GDPR?

odpověď

Certifikácia slúži ako istá verejne dostupná garancia, najmä pre dotknuté osoby, že prevádzkovateľ resp. sprostredkovateľ bol preverený vo vzťahu k dodržiavaniu povinností podľa GDPR. Samotná certifikácia však neznižuje zodpovednosť prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa dodržiavať GDPR.
Certifikácia je proces vykonávaný vybranými subjektami (tzv. certifikačnými subjektmi), ktorého účelom je preukázanie súladu spracovateľských operácií s GDPR. Certifikáciu majú vykonávať tzv. certifikačné subjekty, ktorými sú verejnoprávne alebo súkromnoprávne subjekty s primeranou úrovňou odborných znalostí vo vzťahu k ochrane osobných údajov, ktoré sú akreditované buď dozorným orgánom alebo národným akreditačným orgánom.
Certifikácia predstavuje možnosť (nie povinnosť) pre prevádzkovateľov a sprostredkovateľov preukázať, že vo vzťahu k daným spracovateľským operáciám dodržiavajú príslušné ustanovenia GDPR. Uvedené bude kontrolované zo strany nezávislých certifikačných subjektov.

V súčasnosti v SR ešte neexistujú akreditované certifikačné subjekty, ktoré by certifikáciu vykonávali. Akonáhle bude možné o certifikáciu zažiadať, pravdepodobne tak učiníme, akonáhle to bude možné, aby sme mohli doložiť súlad požiadaviek, ktoré GDPR na naše programy kladie.

Aktuálne tiež pripravujeme materiály mapujúce spracovanie osobných údajov v rámci našich firemných procesov. Tie, ktoré budú určené dotknutým osobám, budeme postupne zverejňovať. 

V tomto momente teda nie je možné doložiť oficiálnu certifikáciu súladu s GDPR s akýmkoľvek programom.*

* Aktuálne k 1.3. 2018

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím