Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre Osobné údajeNasledujúce odpovede sú poskytované len ako všeobecné informácie, nepredstavujú právne poradenstvo a nie sú zamýšľané ako právne záväzné vyjadrenia.

otázka

Sme ako firma povinní, podľa nariadenia GDPR, zabezpečiť i údaje v programe POHODA, ak využívame hosting alebo cloudové služby?

odpověď

Malo by ísť o tzv. zdieľanú zodpovednosť za spracovanie osobných údajov. Podľa nariadenia GDPR platí, že za ochranu osobných údajov nie je zodpovedný len prevádzkovateľ, ale nejaké povinnosti majú i sprostredkovatelia – tretie strany, ktoré tú povinnosť zabezpečiť dáta, majú.
Práva a povinnosti je preto dobré s takýmito spoločnosťami zabezpečiť v zmluvách, pretože ak dôjde k úniku dát, tak sa bude zisťovať na strane koho k porušeniu/ k incidentu došlo. Aj keď primárna zodpovednosť je na prevádzkovateľovi, ak by mu bola napríklad vyrubená pokuta, tak by čiastočne mohol vymáhať pokutu od sprostredkovateľa, ak by teda bolo preukázateľné, že dáta pri využívaní hostingu alebo cloudových služieb v dátovom centre boli nedostatočne chránené alebo zabezpečené.
Je určite potrebné s dodávateľmi týchto služieb zrevidovať zmluvy, upraviť podmienky ...

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím