Otázky a odpovede pre Osobné údajeNasledujúce odpovede sú poskytované len ako všeobecné informácie, nepredstavujú právne poradenstvo a nie sú zamýšľané ako právne záväzné vyjadrenia.

otázka

Vzťahuje sa GDPR i na kontakty, ku ktorým sme súhlasy získali pred platnosťou nariadenia GDPR?

odpověď

Nariadenie GDPR ustanovuje povinnosti informovať dotknuté osoby pri získavaní osobných údajov od 25.5.2018, a v prípade osobných údajov, ktoré boli spracovávané do tohto dátumu, zabezpečiť transparentným spôsobom informovanie aj tých dotknutých osôb, ktorých osobné údaje už boli do uvedeného dátumu spracovávané, napr. umiestnením informácie o spracúvaní osobných údajov na webovom sídle a podobne.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím