Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Sme pripravení vám pomôcť s rozšírením vašej sieťovej licencie programu

ES POHODA a zákon č. 289/2008 Z. z.

Ekonomický a informačný systém POHODA je plne kompatibilný s certifikovanými fiškálnymi tlačiarňami a registračnými pokladňami, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené zákonom. Hotovostný predaj v ES POHODA sa i naďalej dá využívať prostredníctvom agendy predajky alebo prostredníctvom agendy KASA Online, ktorá je už integrovanou súčasťou ES POHODA.

Na základe zmeny zákona sme uvedené možnosti hotovostného predaja funkcionálne rozšírili tak, že tlač paragónov pri úhrade pohľadávky v hotovosti môžete uskutočniť priamo v agende vydané faktúry alebo vydané zálohové faktúry. Výber a vklad hotovosti do pokladne sa dá vytlačiť v agende pokladňa. Na uvedené možnosti si stačí aktivovať pre hotovostnú pokladňu pole doklad FM a v nastavení hardware aktivovať príslušnú certifikovanú fiškálnu tlačiareň alebo registračnú pokladňu.

Samozrejme na naplnenie zákona musíte mať pripojenú kompatibilnú certifikovanú fiškálnu tlačiareň alebo registračnú pokladnicu.

Zoznam podporovaných certifikovaných fiškálnych tlačiarní a registračných pokladníc kompatibilných s ekonomickým a informačným systémom POHODA nájdete tu.

Nájdete tu i kompletný zoznam servisných organizácií, ktoré sú registrované na Daňovom riaditeľstve SR a sú oprávnené realizovať inštaláciu a nasadenie príslušnej certifikovanej fiškálnej tlačiarne alebo registračnej pokladnice v súlade so zákonom.

Ako postupovať, aby ste splnili náležitosti zákona o ERP:

 • Pokiaľ už používate pokladničnú tlačiareň, zistite si jej typ a dátum nadobudnutia. Rozhodnite sa, či je výhodnejší fiškálny upgrade (použitie pôvodnej tlačiarne a dokúpenie fiškálneho modulu so zákazníckym displejom), alebo sa Vám oplatí kúpiť kompletnú novú fiškálnu tlačiareň. Pri rozhodovaní je dôležité aj to, aby uvedená fiškálna tlačiareň bola kompatibilná s ES POHODA.
 • Zo zoznamu servisných partnerov si vyberte servisnú organizáciu podľa regiónu a typu fiškálnej tlačiarne a kúpte si novú fiškálnu tlačiareň, prípadne upgrade fiskal kit k svojej starej tlačiarni. Servisná organizácia Vám vyplní novú knihu pokladnice, kde sa zapíšu údaje o spoločnosti a o inštalovanom zariadení.
 • S vyplnenou knihou pokladnice a certifikátom, ktorý je súčasťou fiškálnej tlačiarne, resp. fiškálneho upgrade kitu, navštívte príslušný Daňový úrad, kde Vám pridelia a do knihy pokladnice zapíšu nové DKP (daňový kód pokladnice).
 • Dohodnite si so servisnou organizáciou termín upgrade/inštalácie a spustenia fiškálnej tlačiarne do prevádzky. Servisná organizácia vykoná upgrade/inštaláciu a uvedie fiškálnu tlačiareň do prevádzky. Technik vybaví zariadenie plombou Daňového riaditeľstva SR.
 • Ak máte staré zariadenie, následne ho odhláste.
Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 103731 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť