Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Kocka je hodená

Na tejto jesennej zákazníckej konferencii by sme Vám radi predstavili naše nové riešenie Business Intelligence (BI). V priebehu uplynulého roka urobila Business Intelligence, nástroj pre analýzu a plánovanie, veľký skok a obstála v projektoch priamo u našich zákazníkov. Od septembra preto rozšírila našu štandardnú produktovú ponuku.

Na zákazníckej konferencii sa dozviete, ako Business Intelligence 2012 funguje a s akými scenármi môžete pracovať. Pripravený je pre vás taktiež prehľad noviniek v  základnej jesennej verzii ekonomicko-informačného systému POHODA a ďalšie zaujímavé prezentácie.

Termín a miesto konania:

13. októbra 2011 - Bratislava: Hotel GATE ONE, Ambrušova 7, Bratislava
Tento termín je už obsazený.

 

Konferencia je plánovaná v čase od 9.00 do 14.30 hod.


Program:

Registrácia účastníkov
Zahájenie konferencie a uvítanie 
Novinky vo verzii POHODA Jeseň 2011
Prestávka (občerstvenie formou švédskych stolov)
Predstavenie produktu Business Intelligence 2012
Prestávka (občerstvenie formou švédskych stolov)
Najužitočnejšie úpravy v programe POHODA za posledné 2 roky
Prestávka (občerstvenie formou švédskych stolov)
Pokročilé užívateľské agendy v POHODA E1 a nadstavbové aplikácie
Losovanie dotazníkov o vecné ceny
Diskusia

Rezervácia účasti:

Konferencia je zadarmo. Uzávierka prihlášok je 10. októbra 2011 a z kapacitných dôvodov sa z jednej spoločnosti môžu konferencie zúčastniť len 2 osoby.

Termín a miesto konania:  
Meno a priezvisko:  
ID zákazníka:  
IČO:  
E-mail:  
 
Druhá osoba
Meno
E-mail:

Konferencia je určená len pre pozvaných zákazníkov spoločnosti STORMWARE.

 

Čo je OLAP kocka?

OLAP (Online Analytical Processing) kocka: Veľký objem rôznorodých údajov systému POHODA potrebuje svoje úložisko, ktoré umožní vykonávať rýchle výbery pomocou okamžitých otázok konkrétneho užívateľa, a to z mnohých uhlov pohľadov a podľa zadaných kritérií otáčaním OLAP kocky. Business Intelligence pracuje s týmto optimalizovaným úložiskom údajov, tzv. n–rozmernou kockou, a ako odpoveď na otázku prináša zrozumiteľné výstupy k intuitívnej analýze v programe Microsoft Excel.

OLAP kocka teda umožňuje rýchlo a jednoducho vytvárať celkom nové pohľady na údaje, vyhľadá a utvorí medzi nimi súvislosti a všetky väzby tak, aby mal užívateľ k dispozícii zrozumiteľné a konsolidované údaje v potrebnom kontexte.

V jedinom výstupe z OLAP kocky tak môžu byť zobrazené napríklad údaje za viacero účtovných období a do rôznej hĺbky podrobností (roky, štvrťroky, mesiace i dni), vyhodnotené údaje viacerých subjektov naraz, či rýchlo vytvorené vlastné pohľady a reporty.