Adresár

Prehľadný a bezchybný adresár je neodmysliteľnou súčasťou každého podnikania. Dnes už je väčšina kontaktov zhromažďovaná v elektronickej podobe, predovšetkým v adresároch e-mailových aplikácií alebo v mobilných telefónoch. Na možnosti a funkcie pre evidenciu dôležitých kontaktných údajov sú zo strany užívateľov kladené väčšie a väčšie požiadavky. Rýchla orientácia niekedy i v tisíckach záznamoch je preto nevyhnutná, rovnako ako možnosť prepojenia adresára s ďalšími používanými aplikáciami.

Podobne kľúčová je agenda Adresár vo všetkých variantoch ekonomického systému POHODA. Užívateľ v nej môže pracovať s jednotlivými kontaktnými osobami a adresami, ale i s udalosťami, vďaka ktorým je možné prehľadne a dôkladne evidovať priebeh obchodného styku. V adresári je možné priraďovať špeciálne ceny jednotlivým odberateľom, nastavovať individuálne zľavy alebo splatnosti pohľadávok. Umožnená je taktiež práca s členením na strediská, činnosti a zákazky. Dostupnosť veľkého množstva komunikačných funkcií je dnes samozrejmosťou. K záznamom (adresám, osobám a udalostiam) môžu byť rovnako priraďované dokumenty v podobe zmlúv, cenníkov, objednávok a pod., aby ich mali užívatelia kedykoľvek po ruke.


Mohlo by Vás taktiež zaujímať:

Čo všetko dokáže adresár v POHODE
Komunikačné funkcie
Úpravy agend podľa svojho

 

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 125708 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: