Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODOVÝ slovník > Expresná likvidácia

Expresná likvidácia

Termín likvidácia je v účtovníctve chápaný ako súhrnná účtovná operácia, ktorá je určená na zápis úhrad pohľadávok a záväzkov.

Likvidácia, vďaka ktorej sa v účtovnom programe POHODA vytvorí účtovný doklad, sa vykonáva buď z agendy Banka alebo Pokladňa.

Expresná likvidácia

V ekonomickom systéme POHODA sa pomocou expresnej likvidácie zapisuje väčšina úhrad pohľadávok a záväzkov. Na jej vykonanie stačí variabilný symbol konkrétnej platby. Expresná likvidácia sa štandardne vykonáva z agendy Banka alebo Pokladňa, a to klávesovou skratkou Ctrl+L.

Ak by bol variabilný symbol nejednoznačný z dôvodu jeho chybného zápisu alebo v prípade, že ho obsahuje viacero pohľadávok či záväzkov, program sám ponúkne užívateľovi likvidáciu výberom, vďaka ktorej sa ľahko vyhľadá požadovaný záznam.


Mohlo by Vás taktiež zaujímať:

Práca s faktúrami a objednávkami
Vlastné úpravy tlačových zostáv

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 126538 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: