Predkontácie

Pomenované účtovné súvzťažnosti - predkontácie určujú, na aké účty bude konkrétny doklad zaúčtovaný. Môžu byť definované a priradené do určitej skupiny produktov, služieb, skladových položiek a pod.

Pri práci s ekonomickým systémom POHODA sú predkontácie dôležitou súčasťou účtovnej práce či už pri vedení jednoduchého účtovníctva, alebo pri vedení podvojného účtovníctva

Predkontácie v jednoduchom účtovníctve programu POHODA

V jednoduchom účtovníctve určuje predkontácia predovšetkým to, ako bude zaúčtovaný doklad do peňažného denníka. Ak sa vytvára nová účtovná jednotka, je zoznam vyplnený štandardnými predkontáciami. Užívateľ si môže zoznam predkontácií doplniť a upraviť podľa svojho.

Každej predkontácii, ktorá je v programe POHODA vytvorená, sa priraďuje typ predkontácie. POHODA implicitne definuje niekoľko desiatok typov predkontácií, ktoré vychádzajú z legislatívnej úpravy účtovníctva. Okrem štandardne používaných pre príjmové a výdajové doklady, prevody počiatočných stavov a nepeňažných operácií, sú pripravené i špeciálne predkontácie - Neviem a Ručne.

Predkontácie v podvojnom účtovníctve programu POHODA

Pri vedení podvojného účtovníctva v programe POHODA môže užívateľ predkontácie vytvárať, upravovať alebo odstraňovať v agende Predkontácie. Zoradené sú podľa uvedenej skratky. Podobne ako v jednoduchom účtovníctve i v podvojnom účtovníctve sú k dispozícii špeciálne predkontácie Neviem, Ručne a navyše ešte Bez.


Mohlo by Vás taktiež zaujímať:

Interné doklady
Kniha jázd v POHODE
Účtovná a údajová uzávierka
Účtovná závierka

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 125708 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: