Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODOVÝ slovník > Účtovná závierka

Účtovná závierka

Účtovná závierka je niekedy omylom považovaná za to isté ako uzávierka účtovníctva. Čo presne účtovná závierka znamená?

Ide o súbor pevne stanovených dokumentov - Súvaha, Výkaz ziskov a strát, nazývaný tiež ako Výsledovka a Poznámky. Posledným menovaným dokumentom sa vysvetľujú a dopĺňajú údaje, ktoré sú zmienené v súvahe a vo výkaze ziskov a strát. Účtovná závierka môže ďalej zahŕňať prehľad o peňažných tokoch (cash flow) alebo súpis zmien vlastného kapitálu.

Účtovná závierka sa spravidla prikladá k daňovému priznaniu a taktiež je vo väčšine prípadov zasielaná do obchodného registra.

Aké údaje musí obsahovať?

 • meno a priezvisko, obchodnú firmu alebo názov účtovnej jednotky,
 • bydlisko alebo miesto podnikania,
 • identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené,
 • právnu formu účtovnej jednotky,
 • predmet podnikania alebo inej činnosti, prípadne účel, pre ktorý bola zriadená,
 • súvahový deň, prípadne i iný termín, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje,
 • dátum a čas zostavenia účtovnej závierky,
 • podpis štatutárneho orgánu alebo účtovnej jednotky podľa zákona o účtovníctve.

Mohlo by Vás taktiež zaujímať:

Prístupové práva
Možnosti pre vlastné úpravy agend
Prepojenie POHODY s e-shopom

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 129377 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: