Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODOVÝ slovník > Údajová a účtovná uzávierka

Údajová a účtovná uzávierka

Uzávierka účtovníctva sa vykonáva po ukončení účtovného obdobia. Jej hlavným cieľom je skontrolovať správnosť účtovania v priebehu roka, pripraviť prevod účtovných údajov do nasledujúceho roka, doplniť údaje potrebné pre výpočet daňového základu dane z príjmov a skompletizovať tlačové zostavy určené na archivovanie.

Účtovná závierka

Pred vykonaním účtovnej uzávierky je potrebné skontrolovať, či sú správne dokončené všetky účtovné zápisy (overiť správnosť priradených predkontácií). Pri práci s cudzími menami sa vykonáva uzávierka kurzových rozdielov, a to ešte pred likvidáciou týchto dokladov.

Kontrolou by mali taktiež prejsť:

 • záznamy s predkontáciami Bez, Neviem a s vlastnou predkontáciou Bez a väzba na zdrojové doklady
 • počiatočné stavy súvahových účtov
 • podvojnosť zápisov
 • zostatky na bankových účtoch a v pokladniach
 • zaúčtovanie zásob pri vedení skladov spôsobom A a zaúčtovanie odchýlky spôsobenej zaokrúhľovacími rozdielmi pri účtovaní skladov spôsobom A
 • nulové zostatky na niektorých účtoch
 • súvaha, výsledovka, riadky výkazov a zostatky jednotlivých účtov
Údajová uzávierka jednoduchého i podvojného účtovníctva

Údajová uzávierka sa týka ako podvojného účtovníctva, tak i jednoduchého účtovníctva. Slúži na prevod potrebných údajov z roka na rok. Jednoducho je možné povedať, že rozdelí súčasné účtovníctvo do dvoch samostatných súborov. Pred jej vykonaním je dobré spustiť údržbu celej databázy a zálohu údajov.


Mohlo by Vás taktiež zaujímať:

Účtovná závierka
Účtovanie zásob spôsobom A alebo B
Možnosti skladovej evidencie v POHODE

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132389 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: