Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODOVÝ slovník > Program na mzdy

Program na mzdy

Program na mzdy Pohoda je súčasťou informačného systému POHODA. Pomáha mzdovým účtovníkom pri evidencii zamestnancov, výpočte mesačných miezd a komunikácii s inštitúciami ako je sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne a finančná správa. Komunikácia s týmito inštitúciami je plne automatizovaná. Program generuje XML súbory podľa presnej štruktúry, ktoré je možné odosielať priamo cez elektronické podateľne týchto inštitúcií.

Výhody programu na mzdy Pohoda

 • neobmedzený počet zamestnancov a miezd
 • vždy aktuálna legislatíva
 • jednoduché intuitívne ovládanie
 • možnosť tlačiť dokumenty pracovno-právnych vzťahov priamo z agendy Pracovné pomery
 • priame prepojenie na modul účtovníctva
 • poradenstvo počas pracovných dní od 8:00 - 16:00
 • elektronická komunikácia so štátnymi inštitúciami
 • množstvo tlačových výstupov s možnosťou úpravy

Varianty programu obsahujúce mzdy

Nie všetky varianty programu POHODA obsahujú aj mzdové agendy. Odporúčame vybrať si z nasledovných balíkov. Pre tých, čo vedú jednoduché účtovníctvo je to POHODA STANDARD. Pre tých, čo vedú podvojné účtovníctvo je to variant  POHODA PREMIUM a pre účtovné kancelárie, účtovníkov a firmy, ktoré potrebujú viesť aj jednoduché aj podvojné účtovníctvo je vhodný variant POHODA KOMPLET

Ako si objednať program na mzdy POHODA

Je to veľmi jednoduché. Pokiaľ máte záujem o program na mzdy POHODA stačí nám zatelefonovať, napísať, alebo si program jednoducho objednať cez náš eshop. Program si môžete pred zakúpením vyskúšať tak, že si stiahnete demo verziu programu POHODA.

Vybrať variant

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132736 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: