Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODOVÝ slovník > Zálohovanie údajov

Zálohovanie údajov

Každý, kto pracuje s akýmikoľvek údajmi (účtovnými, firemnými, multimediálnymi a pod.) by mal vykonávať pravidelné zálohy. Ide o najspoľahlivejší spôsob ochrany údajov pred ich úplnou stratou alebo nenávratným poškodením. Riziká môžu byť rôzne - nečakaný výpadok prúdu, chyba v programe, závažná porucha počítača, strata, odcudzenie notebooku a pod.

Účtovný program POHODA preto automaticky ponúka užívateľovi zálohu údajov pri každom ukončení práce s programom. Zálohy sa môžu vykonávať na akékoľvek médium, či už na záložný pevný disk, výmenný disk, na CD, flash disk a pod. Záleží na osvedčenom a zažitom spôsobe každého jednotlivého užívateľa. Rovnako tak nie je jednoznačne určené, ako časté by mali zálohy byť. Môžu byť vykonávané denne, raz za mesiac, štvrťročne alebo i za pol roka. Odporúčané sú však častejšie zálohy. Média so zálohovanými údajmi je vhodné ukladať na bezpečné miesto, pretože jedine oni dokážu pri poškodení alebo strate údajov zachrániť účtovné a firemné údaje.

V prípade zálohovania sieťovej verzie POHODA NET musia byť zálohy vykonávané iba z počítača, na ktorom je inštalovaná plná verzia programu POHODA a len vtedy, keď program nebeží na žiadnej klientskej stanici. Odporúčaná je i automatická údržba databázy.


Mohlo by Vás taktiež zaujímať:

Obnova účtovníctva zo záložného média
Prístupové práva v systéme POHODA
Systémové požiadavky pre produkty z ponuky STORMWARE Office

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 125711 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: