Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODOVÝ slovník > Obnovenie údajov zo zálohy

Obnovenie údajov zo zálohy

Zálohovanie údajov je jeden z najspoľahlivejších a najdôležitejších spôsobov ochrany údajov pred ich stratou alebo poškodením. Tieto riziká môžu byť často spôsobené i krátkodobým výpadkom elektriny alebo závažnejšou poruchou počítača. Ak už k takejto komplikácii dôjde, je možné obnoviť údaje načítaním zo záložného súboru, resp. média alebo disku.

Ekonomicko-informačný systém POHODA ponúka zálohovanie údajov pri každom ukončení práce s programom. Zálohy môže užívateľ vykonávať na akékoľvek pamäťové médium, záložný pevný alebo výmenný disk.

Obnovenie údajov zo zálohy

POHODA umožňuje obnovenie údajov zo zálohy do aktuálne otvorenej účtovnej jednotky, do inej alebo môže obnoviť už zavedené účtovníctvo do úplne novej firmy.

Ak užívateľ svoje účtovné údaje pravidelne zálohuje (napr. vždy, keď ukončuje prácu s programom, týždenne, mesačne atď.), môže ich kedykoľvek znova načítať do aktuálneho účtovníctva. Načítané môžu byť samozrejme iba údaje, ktoré boli skôr zálohované. Po vykonaní funkcie obnovenia údajov je účtovníctvo v tom stave ako v okamihu vytvorenia záložnej kópie.

Pri obnovovaní údajov zo zálohy je dôležité vybrať príslušnú zálohu a taktiež mať aktuálne otvorenú účtovnú jednotku, ktorej dáta majú byť zo zálohy načítané.


Mohlo by Vás taktiež zaujímať:

Pobočkové spracovanie údajov
Hardwarové doplnky k programu POHODA
Skladové hospodárstvo v POHODE

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 129377 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: