Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

5.6 Popis DAT súboru

Upozornenie! Táto podkapitola je určená iba odborníkom, pretože nesprávnym zásahom do DAT súboru môžete spôsobiť, že tlačové zostavy nebudú vytlačené správne.

Ak z ponuky Súbor zvolíte povel Uložiť Dat súbor, dôjde k uloženiu definície dátového zdroja tlačovej zostavy do súboru s príponou „.dat“, ktorý je použitý pre otvorenie tlačovej zostavy. Súbor s príponou .dat je uložený vo formáte XML a je možné ho ručne editovať pomocou ľubovoľného textového editora. Pri úprave je potrebné dodržať štruktúru XML formátu.

Súbor, ktorý upravuje zdroj dát pre konkrétnu tlačovú zostavu, musí mať rovnaký názov ako zostava, ale príponu „.dat“. Súbor sa musí nachádzať v rovnakom adresári ako zdrojový súbor danej zostavy. Jedná sa o priečinok Tisk, Edit alebo Copy.

Príklad: názov súboru pre užívateľskú zostavu „Súpiska vydaných faktúr“ je FVlist(2).rph. Názov definičného dátového XML súboru je teda FVlist(2).dat.