1.4 Inštalácia programu

PU1_Instalace_Jesen_2013.png

Inštalácia programu REPORT Designer je súčasťou produktov STORMWARE Office, ktoré umožňujú prácu s návrhárom zostáv – tj. programu POHODA. Pri inštalácii teda postupujte podľa inštrukcií, ktoré sú uvedené pri inštalácii daného produktu.

15_2.png

Aby inštalácia prebehla hladko, ukončite všetky programy, ktoré bežia v prostredí Windows. Tým uvoľníte pamäť a zabránite prípadným konfliktom medzi inštalačným programom a ostatnými programami. Ak sa vyskytnú pri inštalácii problémy, skúste vykonať niektorú z nasledujúcich akcií:

  • Ak sa inštalácia nedarí, môže byť inštalačné CD znečistené. Skúste ho opatrne očistiť. Ak to nepomôže, obráťte sa na výrobcu.
  • Pri opakovanej inštalácii programu do rovnakého adresára, napr. pri inštalácii aktualizácie, sa uistite, že vami inštalovaný program nie je spustený ani na vašom počítači, ani na inej stanici siete, ktorá má právo spúšťať programy z vášho počítača.

Ak je produkt inštalovaný ako sieťový klient, program REPORT Designer je automaticky inštalovaný na každom sieťovom klientovi.