Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

1.5 Prehľad povelov ponúk

Tu uvádzame prehľad povelov ponúk so stručným popisom a uvedením prípadnej klávesovej skratky.

Ponuka Súbor

Názov Popis Kláves
Nový… Umožní vytvoriť novú tlačovú zostavu. CTRL+N
Otvoriť… Umožní otvoriť a upravovať už existujúcu tlačovú zostavu. CTRL+0
Zavrieť Ukončí prácu a uzavrie tlačovú zostavu.
Uložiť Vyvolá uloženie tlačovej zostavy. CTRL+S
Uložiť ako… Umožňuje uloženie tlačovej zostavy pod iným názvom.
Uložiť DAT súbor Uloženie definície dátového zdroja tlačovej zostavy do súboru s príponou .dat
Nastavenie stránky… Umožňuje nastavenie parametrov tlačovej zostavy, okraje, atď.
Nastavenie… Nastavenie parametrov programu REPORT Designer.
Tlač… Vytlačí zostavu v móde Návrhu. CTRL+P
Náhľad… Zobrazí náhľad na tlačovú zostavu.
Tlačiareň… Umožňuje nastavenie parametrov tlače aplikácie POHODA.
Odoslať… Umožňuje odoslanie tlačovej zostavy elektronickou poštou ako prílohu.
Vlastnosti… Umožňuje zmeniť súhrnné informácie o tlačovej zostave.
Koniec Ukončí aplikáciu.

Ponuka Úpravy

Názov Popis Kláves
Späť Vráti späť vykonané úpravy. ALT+BACKSPACE
Opakovať Zopakuje posledné úpravy. CTRL+Y
Vyňať Zmaže vybrané objekty. SHIFT+DELETE
Kopírovať Skopíruje vybrané objekty do schránky. CTRL+C
Vložiť Vloží objekty zo schránky do návrhu tlačovej zostavy. CTRL+V
Zmazať Zmaže vybrané objekty. DELETE
Vybrať všetko Vyberie všetky objekty v návrhu tlačovej zostavy. CTRL+A
Vložiť objekt… Umožňuje vložiť do návrhu tlačovej zostavy tzv. OLE objekt.
Prepojenia… Umožňuje ďalšiu prácu s vloženými OLE objektmi.
Aktivácia OLE Otvorí vybraný OLE objekt v aplikácii, ktorá ho vytvorila.

Ponuka Vložiť

Názov Popis Kláves
Výber Režim výberu objektov. S
Čiara Umožní vložiť ľubovoľnú čiaru do návrhu tlačovej zostavy.
Rámček Umožní vložiť obdĺžnik, elipsu alebo ovál do návrhu.
Databázové pole Vloží do návrhu databázové pole, premennú alebo vzorec.
Textové pole Umožní vložiť do návrhu zostavy popisný text.
Súčtové pole Vloženie objektu, ktorý spracováva zadaný údaj definovanou funkciou.
Čiarový kód Vloží do návrhu tlačovej zostavy čiarový kód.
QR kód Umožní vložiť QR kód.
Logo firmy Vloží do tlačovej zostavy Logo definované v Globálnom nastavení.
Obrázok Umožní vložiť rastrový obrázok.
Graf Vloží do návrhu zostavy graf.
Sekcia Umožní prácu s objektmi Sekcia a Skupina.

Ponuka Objekt

Názov Popis Kláves
Vlastnosti Umožní nastavit vlastnosti všech objektů v návrhu. ALT+ENTER
Preniesť dopredu Prenesie vybraný objekt pred všetky ostatné objekty. CTRL+PLUS
Preniesť dozadu Prenesie vybraný objekt za všetky ostatné objekty. CTRL+MÍNUS
Preniesť bližšie Prenesie vybraný objekt pred Plus jeden objekt dopredu.
Preniesť ďalej Prenesie vybraný objekt za Mínus jeden objekt dozadu.
Zarovnať vľavo Zarovná všetky vybrané objekty podľa ľavého okraja. CTRL+VĽAVO
Zarovnať vpravo Zarovná všetky vybrané objekty podľa pravého okraja.. CTRL+VPRAVO
Zarovnať hore Zarovná všetky vybrané objekty podľa horného okraja. CTRL+HORE
Zarovnať dole Zarovná všetky vybrané objekty podľa spodného okraja. CTRL+DOLE
Zarovnať šírku Zarovná všetky vybrané objekty na rovnakú šírku.
Zarovnať výšku Zarovná všetky vybrané objekty na rovnakú výšku.
Zarovnať veľkosť Zarovná všetky vybrané objekty na rovnakú veľkosť.

Ponuka Zobraziť

Názov Popis Kláves
Mierka
50 % - 190 % Nastaví mierku podľa zvoleného parametra.
Zväčšiť Priblíži návrh zostavy o jeden krok.
Zmenšiť Oddiali návrh zostavy o jeden krok.
Mriežka Zapne/Vypne zarovnávacie mriežky. M
Pravítko Zapne/Vypne pomocné pravítko. P
Farba papiera… Nastavenie farby podkladu tlačovej zostavy.
Obsah objektu Zobrazí obsah zvoleného OLE objektu.

Ponuka Okno

Názov Popis Kláves
Kaskáda Vyrovná okná návrhov kaskádovito na sebe.
Horizontálne Vyrovná okná návrhov vedľa seba horizontálne.
Usporiadať ikony Vyrovná minimalizované okná návrhov.
Štandardná lišta Zapne/Vypne zobrazenie štandardnej lišty tlačidiel povelov.
Formátovacia lišta Zapne/Vypne lištu povelov formátovania.
Zarovnávacia lišta Zapne/Vypne lištu povelov zarovnávania.
Stavový riadok Zapne/Vypne zobrazenie stavového informačného riadku.

Ponuka Pomocník

Názov Popis Kláves
Témy pomocníka Otvorí hlavného pomocníka aplikácie REPORT Designer.
Ako používať pomocníka Vyvolá popis používania pomocníka.
Tip dňa Zobrazí Tip dňa.
História zostáv Kontrola priebehu zmien tlačových zostáv. CTRL+F12
O aplikácii Zobrazí informácie o aplikácii REPORT Designer.

Kontextová ponuka kurzoru myši

Názov Popis Kláves
Vlastnosti Otvorí okno Vlastnosti objektu. ALT+ENTER
Prehodiť horizontálne Pri dvoch vybraných objektoch zamení horizontálnu pozíciu.
Prehodiť vertikálne Pri dvoch vybraných objektoch zamení vertikálnu pozíciu.
Prilepiť pod seba Zarovná textové objekty tesne pod seba.
Vziať výšku textu Nastaví výšku textového objektu podľa veľkosti písma.
Vziať veľkosť textu Nastaví výšku i šírku textu.
Vybrať Zmaže vybrané objekty. SHIFT+DELETE
Kopírovať Skopíruje vybrané objekty do schránky. CTRL+C
Zmazať Zmaže vybrané objekty. DELETE