Skip Navigation LinksSTORMWARE > REPORT Designer > Príručka REPORT Designer > Úvod > Prehľad tlačidiel nástrojových líšt

1.6 Prehľad tlačidiel nástrojových líšt

Nástrojové lišty obsahujú tlačidlá najčastejšie používaných funkcií. Tu uvádzame prehľad tlačidiel so stručným popisom a uvedením prípadnej klávesovej skratky.

Štandardná lišta

Tlačidlo Názov Kláves Povel
11%20SL01%20novy.bmp Nový CTRL + N Súbor/Nový
11%20SL02%20otevrit.bmp Otvoriť CTRL + O Súbor/Otvoriť
11%20SL03%20ulozit.bmp Uložiť CTRL + S Súbor/Uložiť
11%20SL04%20tisk.bmp Tlač CTRL + P Súbor/Tlač
11%20SL05%20nahled.bmp Náhľad Súbor/Náhľad
11%20SL06%20obnovit.bmp Obnoviť údaje
11%20SL07%20vyjmout.bmp Vybrať SHIFT + DELETE Úpravy/Vyňať
11%20SL08%20kopirovat.bmp Kopírovať CTRL + C Úpravy/Kopírovať
11%20SL09%20vlozit.bmp Vložiť CTRL + V Úpravy/Vložiť
11%20SL10%20zpet.bmp Späť ALT + BACKSPACE Úpravy/Späť
11%20SL11%20znovu.bmp Znovu CTRL + Y Úpravy/Znovu
11%20SL12%20vyber.bmp Výber S Vložiť/Výber
11%20SL13%20datap.bmp Databázové pole Vložiť/Databázové pole
11%20SL14%20textp.bmp Textové pole Vložiť/Textové pole
11%20SL15%20soucp.bmp Súčet Vložiť/Súčtové pole
11%20SL16%20skup.bmp Skupina
11%20SL17%20sekce.bmp Sekcia Vložiť/Sekcia
11%20SL18%20cara.bmp Čiara Vložiť/Čiara
11%20SL19%20ramec.bmp Rámček Vložiť/Rámček
11%20SL20%20barcd.bmp Čiarový kód Vložiť/Čiarový kód
QR_kod.png QR kód Vložiť/QR kód
11%20SL21%20logo.bmp Logo firmy Vložiť/Logo
11%20SL22%20obr.bmp Obrázok Vložiť/Obrázok
11%20SL23%20graf.bmp Graf Vložiť/Graf
11%20SL24%20zoom_plus.bmp Zväčšiť Zobraziť/Mierka
11%20SL25%20zoom%20.bmp Zmenšiť Zobraziť/Mierka

Zarovnávacia lišta

Tlačidlo Názov Kláves Povel
12%20ZL01%20pdop.bmp Preniesť dopredu CTRL + PLUS Objekt/Preniesť dopredu
12%20ZL02%20pdoz.bmp Preniesť dozadu CTRL + MÍNUS Objekt/Preniesť dozadu
12%20ZL03%20pbliz.bmp Preniesť bližšie PLUS Objekt/Preniesť bližšie
12%20ZL04%20pdal.bmp Preniesť ďalej MÍNUS Objekt/Preniesť ďalej
12%20ZL05%20left.bmp Zarovnať vľavo CTRL + VĽAVO Objekt/Zarovnať vľavo
12%20ZL06%20right.bmp Zarovnať vpravo CTRL + VPRAVO Objekt/Zarovnať vpravo
12%20ZL07%20top.bmp Zarovnať hore CTRL + HORE Objekt/Zarovnať hore
12%20ZL08%20bott.bmp Zarovnať dole CTRL + DOLE Objekt/Zarovnať dole
12%20ZL09%20sirka.bmp Zarovnať šírku Objekt/Zarovnať šírku
12%20ZL10%20vyska.bmp Zarovnať výšku Objekt/Zarovnať výšku
12%20ZL11%20size.bmp Zarovnať veľkosť Objekt/Zarovnať veľkosť
12%20ZL12%20grid.bmp Mriežka M Zobraziť/Mriežka
12%20ZL13%20horiz.bmp Prehodiť horizontálne CTRL + HVIEZDIČKA Kontextová ponuka
12%20ZL14%20vert.bmp Prehodiť vertikálne CTRL + LOMENO Kontextová ponuka
12%20ZL15%20swap.bmp Prilepiť pod seba Kontextová ponuka
12%20ZL16%20hsize.bmp Vziať výšku textu Kontextová ponuka
12%20ZL17%20hvsize.bmp Vziať veľkosť textu Kontextová ponuka

Formátovacia lišta

Tlačidlo Názov Kláves Povel
13%20LV01%20fontf.bmp Písmo CTRL+SHIFT+F Vlastnosti/Písmo
13%20LV02%20fonts.bmp Veľkosť písma CTRL+SHIFT+P Vlastnosti/Veľkosť
13%20LV03%20bold.bmp Tučné CTRL+B Vlastnosti/Rez
13%20LV04%20ital.bmp Kurzíva CTRL+I Vlastnosti/Rez
13%20LV05%20under.bmp Podčiarknuté CTRL+U Vlastnosti/Štýl
13%20LV06%20algnl.bmp Zarovnať vľavo CTRL+L Vlastnosti/Zarovnanie
13%20LV07%20algnc.bmp Zarovnať na stred Vlastnosti/Zarovnanie
13%20LV08%20algnr.bmp Zarovnať vpravo CTRL+R Vlastnosti/Zarovnanie
13%20LV09%20vlast.bmp Vlastnosti ALT+ENTER