Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

1.1 Úvodné informácie

REPORT Designer je samostatná aplikácia, ktorá pochádza z vývojovej dielne spoločnosti STORMWARE. Je určená pre komfortnú úpravu tlačových zostáv. Dostanete ju zadarmo ako súčasť inštalácie ekonomicko-informačného systému POHODA.

S pomocou editora tlačových zostáv je možné každú originálnu zostavu upraviť alebo ju rozmnožiť a jednotlivé kópie usporiadať a pomenovať podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Týmto spôsobom môže ku každej zostave vzniknúť ľubovoľný počet užívateľských variantov odlišného designu, s rôznymi výpočtami alebo v iných jazykových mutáciách. Samozrejmosťou je možnosť vložiť do zostáv nielen logo firmy, ale i ľubovoľný obrázok, graf, čiarový kód, QR kód a pod.

Veríme, že REPORT Designer bude prínosom i pre vaše podnikanie a značne uľahčí vašu každodennú prácu.