Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Odborné školenia > Účtovná uzávierka

Účtovná uzávierka

Kategória: D

Tento kurz vám predstaví odporučený pracovný postup pre spracovanie účtovnej uzávierky v programe POHODA. Výklad začína krokmi pre kontrolu úplnosti a správnosti účtovníctva a pre zaúčtovanie inventarizačných rozdielov a účtovných prípadov účtovaných na konci obdobia. Pokračuje tlačovými výstupmi pre daň z príjmov a zahŕňa tiež bližšie informácie o tlačových zostavách Súvaha a Výsledovka, ktoré sú súčasťou účtovnej závierky. V závere školenia je venovaná pozornosť uzavretiu účtovných kníh (funkčnosti účtovnej uzávierky a údajovej uzávierky).

Kurz je určený: najmä hlavným účtovníkom, finančným manažérom a majiteľom firiem spracovávajúcim účtovnú uzávierku v programe POHODA. Kurz je tiež vhodný pre pracovníkov účtovných firiem používajúcich program POHODA.

Školenie sa začína o 9.00 hod. Kurz je pripravený ako poldenný a jeho skutočná dĺžka závisí od počtu účastníkov (najčastejšie 3,5-4 hodiny).

Cena školenia: 66 € (bez DPH)

Náplň školenia

 • Všeobecný postup účtovnej uzávierky - stručný prehľad činností.
 • Kontrola úplnosti a správnosti účtovníctva.
 • Inventarizácia majetku a záväzkov.
 • Účtovanie opravných položiek. Časové rozlíšenie.
 • Kurzové rozdiely.
 • Rezervy.
 • Uzávierkové operácie pri zásobách.
 • Výpočet a zaúčtovanie dane z príjmov.
 • Uzavretie účtovných kníh.
 • Tlačové zostavy pre účtovnú závierku.

Ďalšie informácie:

Prehľad školení
Modelové vzdelávacie plány
Termíny a objednávka školení

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 128143 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: