Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODOVÝ slovník > História záznamov

História záznamov

POHODA zaznamenáva opravy účtovných a skladových dokladov podľa zákona o účtovníctve.

Na evidenciu histórie záznamov stačí vybrať agendu, v ktorej má byť história zaznamenávaná. Históriu záznamov je možné sledovať v týchto agendách: Banka, Pokladňa, Interné doklady, Ponuky, Dopyty, Prijaté a vydané objednávky, Prijaté a vydané faktúry, Prijaté a vydané zálohové faktúry, Ostatné pohľadávky a Ostatné záväzky, Príjemky, Výdajky, Výroba, Prevod, Predajky, Kasa Online a v programe POHODA Kasa.

V informačnom systéme POHODA E1 je možné navyše sledovať históriu opráv dokladov i v agendách Majetok, Drobný majetok, Leasingový majetok, Adresár, Zásoby, Príkazy na úhradu a Personalistika.

Ak dôjde v týchto agendách k oprave záznamu, ktorý patrí medzi sledované náležitosti, uloží sa pôvodná verzia dokladu automaticky na záložku História záznamu. V uvedenej záložke sú farebne označené zmazané, zmenené a novo vložené údaje.

Zaznamenávaním histórie sa dá kedykoľvek spätne zistiť, ktorý užívateľ (pracovník), v akom termíne neuložil predajku, zmazal doklad alebo dodatočne upravoval položky predajky, čo znižuje, prípadne odhaľuje riziko možného podvodného konania zamestnancov.


Mohlo by Vás taktiež zaujímať:

Prístupové práva
Informačný systém POHODA E1

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132736 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: