Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODOVÝ slovník > Nehmotný majetok

Nehmotný majetok

Už podľa názvu je zrejmé, že ide o majetok nehmotnej povahy.

Typickým nehmotným majetkom sú:

  • software, a to za predpokladu, že bol nakúpený samostatne (nie ako súčasť dodávky hardwarového vybavenia) a taktiež software, ktorý bol zaobstaraný vlastnou činnosťou,
  • zriaďovacie náklady, ktoré sú spojené so založením novej firmy (napr. notárske poplatky, výdaje za služobné cesty, mzdy, poradenstvo), a ktoré musia vzniknúť pred tým, ako firma zavedie hlavné účtovné knihy. Do zriaďovacích nákladov nie je možné započítavať výdaje, ktoré sú spojené s obstaraním dlhodobého majetku (obstaranie nehnuteľností, strojov, atď.)
  • nehmotné výsledky vývoja alebo výskumu, ktorými sa rozumejú výsledky úspešne vykonaných činností - technologické postupy, receptúry, projekty,
  • a oceniteľné práva, čo sú licencie, patenty, audiovizuálne diela, duševné vlastníctvo, a to obstarané i poskytnuté.

Dlhodobý nehmotný majetok musí mať dobu použiteľnosti dlhšiu ako 1 rok.

V ekonomickom systéme POHODA je pre evidenciu majetku pripravená agenda Majetok, ktorá slúži jednak pre evidenciu, ale taktiež v nej dochádza k automatickým výpočtom daňových, resp. účtovných odpisov. Odpisy nehmotného majetku sa stanovujú s presnosťou na mesiace.


Mohlo by Vás taktiež zaujímať:

Charakteristika odpisov
Účtovná závierka
Expresná likvidácia dokladov v účtovnom programe POHODA

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 123103 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: