Reklamácie

Reklamácia sa dá všeobecne preložiť ako vrátenie zakúpeného tovaru alebo služby predajcovi, a to z dôvodu zlej kvality, poruchy, nefunkčnosti alebo z dôvodu akejkoľvek ďalšej nespokojnosti. Dôvody pre uznanie reklamácie a ďalšie podmienky sú potom zvlášť upravené zákonom, prípadne obchodnými podmienkami predajcu.

S reklamáciami počíta taktiež ekonomicko-informačný systém POHODA. Agenda Reklamácie je tu pripravená pre evidenciu reklamácií od odberateľov - reklamácie typu Zákaznícka, ale taktiež pre reklamácie, ktoré užívateľ systému uplatňuje voči svojim dodávateľom. Reklamácia nakúpeného, ale doteraz nepredaného tovaru, môže byť evidovaná ako Skladová alebo Nákupná. Možnosti a funkcie agendy sú koncipované tak, aby maximálne sprehľadnili a uľahčili správu jednotlivých reklamácií. V jednom reklamačnom zázname je teda užívateľom spravované celé reklamačné konanie, a to od samého začiatku až do úplného ukončenia.


Mohlo by Vás taktiež zaujímať:

Skladové hospodárstvo
Obchodovanie na internete
Rezervácie skladových zásob v POHODE
Čo je Business Intelligence

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 126737 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: