Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

Pri zálohovaní v programe POHODA E1/SQL sa zobrazilo chybové hlásenie: Súbor nie je možné exkluzívne otvoriť. Ukončite všetky programy, ktoré pracujú s týmto súborom (napr. viackrát spustená POHODA, u sieťovej verzie POHODA spustená na inom počítači ap.) Záznam je uzamknutý iným užívateľom. #3356: 0x800a0d1c (FACILITY_CONTROL error) Databázu 'StwPh_12345678_201802' sa nepodarilo nastaviť 'Single User Mod' 60 DOMENA\uzivatel PC StwPh_12345678_2020 Ekonomický systém POHODA® AWAITING COMMAND

odpověď

Od verzie POHODA Jeseň 2020, rel.12600 sme pridali upozornenie pri zálohovaní z prostredia programu POHODA E1/SQL z dôvodu, aby bol užívateľ upozornený, že práve vytváraná záloha nemusí byť úplne konzistentná. 

Aby bola záloha databázy vytváraná z ekonomického systému POHODA konzistentná, musí byť pred jej vznikom prevedený kompakt databázy a samotné vytvorenie zálohy musí prebehnúť v momente, keď s databázou nikto ďalší nepracuje. Vytváraná záloha nemôže byť považovaná za 100% správnu v okamihu, keď napr. niekto z užívateľov má rozeditovaný záznam alebo vykonáva hromadnú operáciu. Pri návrate k tejto zálohe môže dôjsť k tomu, že budú existovať doklady s chybnými väzbami a pod.

Odporúčanie pre zálohovanie
 
Záloha z prostredia programu by mala vzniknúť v momente, keď s účtovnou jednotkou nikto nepracuje. K tomu je možné využiť napríklad funkciu Zákaz spustenia programu..., ktorú nájdete v menu Databáza agendy Účtovné jednotky. 
Priebežné zálohovanie by tak malo prebiehať v rámci SQL servera pomocou vhodnej kombinácie zálohovacieho plánu a recovery modelu. Pri vhodnom scenári je potom možné sa vrátiť do presne definovaného času. Tu je potrebné konzultovať požiadavky kladené na zálohovanie a následne previesť nastavenie pomocou administrátora MS SQL. 
 
Ďalšie informácie na tému zálohovanie nájdete tu
Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím