Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

S ktorými servermi na internete komunikuje POHODA?

odpověď

Ekonomický systém POHODA dokáže komunikovať s rôznymi webmi a portálmi na internete. Pre správnu funkčnosť je potrebné povoliť dané web lokality alebo porty.

STORMWARE

Aktivácia a aktualizácia

 http://activation.stormware.sk/

mPOHODA

 https://app.mpohoda.sk

KURZOVÝ LÍSTOK

Stiahnutie kurzového lístka 

http://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/

OVERENIE V REGISTROCH (CRM)

Načítanie/overenie adresy na základe IČO

http://activation.stormware.sk/

Overenie IČ DPH (FS) – načítanie zoznamov

https://report.financnasprava.sk/ds_dphz.zip
https://report.financnasprava.sk/ds_dpho.zip https://report.financnasprava.sk/ds_dphs.zip https://report.financnasprava.sk/ds_dph_iban.zip

Overenie IČ DPH (VIES)

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/services/checkVatService

ODOSIELANIE EMAILOV POMOCOU PROTOKOLU OAuth2.0*

Gmail

https://accounts.google.com/o/oauth2/auth
https://oauth2.googleapis.com/token
https://www.googleapis.com/auth

Microsoft Outlook  

https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/v2.0/
https://graph.microsoft.com/

ELEKTRONICKÉ PODANIA

Zdravotná poisťovňa Dôvera

 https://b2b.dovera.sk/

KOMUNIKÁCIA S BANKAMI*

FIO API Bankovníctvo

 https://www.fio.cz/ 

SLSP Databanking 2 API

 https://api-databanking2.slsp.sk/ 

Tatra banka Premium API

 https://api.tatrabanka.sk/

OSTATNÁ KOMUNIKÁCIA

GoSMS

https://app.gosms.cz

Overenie časového razítka**

http://ca.signfiles.com/TSAServer.aspx

Načítanie QR bloku

https://ekasa.financnasprava.sk/mdu/api/v1/opd/receipt/find

 

Pri službách, ktoré využívajú autentizáciu cez OAuth2, je potrebné povoliť i spustenie webservera na porte 8888. Rovnako je potrebné povoliť TCP komunikáciu v rámci localhostu.

** Východiskový server ( ak je voľba zapnutá v Užívateľskom nastavení sekcia PDF elektronický podpis)

 

Zobraziť zoznam adries pre skopírovanie:

http://activation.stormware.sk/
https://app.mpohoda.sk/
http://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/
http://activation.stormware.sk/
https://report.financnasprava.sk/ds_dphz.zip
https://report.financnasprava.sk/ds_dpho.zip
https://report.financnasprava.sk/ds_dphs.zip
https://report.financnasprava.sk/ds_dph_iban.zip
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/services/checkVatService
https://accounts.google.com/o/oauth2/auth
https://oauth2.googleapis.com/token
https://www.googleapis.com/auth
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/v2.0/
https://graph.microsoft.com/
https://b2b.dovera.sk/
https://www.fio.cz
https://api-databanking2.slsp.sk
https://api.tatrabanka.sk/
https://app.gosms.cz
http://ca.signfiles.com/TSAServer.aspx
https://ekasa.financnasprava.sk/mdu/api/v1/opd/receipt/find
 
Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím