Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

SMS správy - ako v programe POHODA nastaviť SMS bránu ?

odpověď

Z programu POHODA je možné odosielať SMS správy, a tak môžete týmto spôsobom napr. informovať svojich zákazníkov o stave objednávky, alebo napríklad o prebiehajúcej cenovej akcii.

Ktoré SMS brány program POHODA podporuje?

Aktuálne POHODA podporuje službu GoSMS od firmy ZooControl s.r.o. Nastavenie vykonáte v agende SMS brány z ponuky Nastavenie.

 

 

Ako mám užívateľovi nastaviť službu SMS brány?

Používanie SMS brány môžete nastaviť zvlášť pre každého užívateľa, a to v agende Užívateľské nastavenie v sekcii SMS klient.

 

Okrem východiskovej služby nastavíte v tejto sekcii tiež východiskový vzhľad správy. Vďaka tomu bude každá nová správa automaticky obsahovať údaje podľa tohto vzoru.

 

Ako odošlem SMS správu?

SMS správy je možné odosielať z agend Adresár, Personalistika a dokladových agend. Napríklad v agende Prijaté objednávky zvolíte povel Nová SMS z ponuky Záznam/Komunikácia. V dialógovom okne Odoslanie SMS sa predvyplní východisková služba a do poľa Komu sa automaticky vloží telefónne číslo z dokladu uvedenom v poliach Mobil, resp. Tel. Ak nie je telefónne číslo uvedené vo formulári agendy, použije POHODA telefónne čísla zadané u obchodného partnera v agende Adresár. Po vyplnení textu správy už stačí len stlačiť tlačidlo Odoslať.

Rovnaké dialógové okno pre odoslanie SMS správ otvoríte i kliknutím na text v poli Mobil a v dokladových agendách tiež v poli Tel vo formulári agendy.

Môžem odoslať SMS správy hromadne?

Hromadné odosielanie SMS správ vykonáte prostredníctvom povelu Hromadná SMS... z ponuky Záznam/Komunikácia. SMS správa bude odoslaná pre všetky aktuálne vybrané záznamy v tabuľke agendy.

Najmä u hromadných SMS vám odporúčame použiť v texte premenné (CisloDokladu, AktualniDatum, CastkaCelkem), vďaka ktorým sa v každej správe použijú hodnoty z konkrétneho záznamu.

Ďalšie premenné (TelDokladu, MobilDokladu) môžete vložiť do pole Komu, a tým určiť, na aké telefónne číslo sa má SMS odoslať.

Kde nájdem zoznam odoslaných SMS správ?

Zoznam všetkých SMS správ nájdete v agende Odoslané SMS v ponuke Súbor/Dátová komunikácia. Ak nedôjde k správnemu odoslaniu SMS správy, môžete ju upraviť a priamo z tejto agendy odoslať prostredníctvom povelu Znovu odoslať. Aktuálny stav správy overíte pomocou povelu Zistiť stav správy. Oba povely nájdete v menu Záznam alebo v miestnej ponuke agendy dostupnej cez pravé tlačidlo myši.

 

Ak máte v agende Globálne nastavenie / CRM zvolenú voľbu SMS komunikácia, zaznamenajú sa automaticky odoslané SMS správy z konkrétneho záznamu tiež na záložke Udalosti.

Môžem si vopred pripraviť šablónu SMS správy?

Pre často používané texty SMS správ, príp. pre správy často posielané si môžete vytvoriť vlastnú šablónu so štruktúrou celej správy. Najskôr si v dialógovom okne Odosielanie SMS vytvoríte vzor SMS správy a potom zvolíte povel Previesť na šablónu. V zobrazenom okne Šablóny SMS uvediete vlastný názov šablóny a vyberiete agendu v ktorej sa má ponúkať. Pokiaľ chcete šablónu používať vo všetkých agendách, nastavte v poli Agenda typ Všetky agendy. Nastavenie šablóny potvrďte tlačidlom OK.

Ak chcete novú SMS správu vytvoriť zo šablóny, zvoľte povel Použiť šablónu a zo zoznamu šablón pre danú agendu vyberte požadovaný záznam. Ak potrebujete vybrať šablónu vytvorenú pre inú agendu, zvoľte možnosť Zobraziť všetko. Výber požadovanej šablóny potvrďte tlačidlom OK. 

Celý postup od nastavenia až po samotné odoslanie SMS správy si osvojíte i z nášho videonávodu. Ako v programe POHODA nastaviť SMS bránu.

 

 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím