Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

Jak v případě vedení účetnictví na konci roku zaúčtovat kurzový rozdíl v agendě Pokladna, resp. Banka?

odpověď

Ke konci účetního období je třeba stav devizových účtů a valutových pokladen přepočítat kurzem ČNB platným k poslednímu dni účetního období. V programu POHODA k tomu slouží funkce Uzávěrka kurzových rozdílů. Před jejím provedením je nutné v agendě Nastavení/Seznamy/Kurzový lístek zadat kurz pro uzávěrku kurzových rozdílů. Do této agendy jsme přidali nový typ kurzu s názvem Uzávěrkový. Tento typ kurzu se nabízí v účetních jednotkách typu Účetnictví pro podnikatele a v účetních jednotkách pro nevýdělečné organizace. Uzávěrkový kurz je možné zadat ručně, nebo jej automaticky načíst. Jelikož se uzávěrkový kurz používá pouze pro uzávěrku kurzových rozdílů, je možné ho zadat pouze k poslednímu dni účetního období. Kurz typu Uzávěrkový se po datové uzávěrce automaticky přenese do dalšího roku.

Uzávěrku kurzových rozdílů devizových účtů a valutových pokladen provedete přes nabídku Účetnictví/Uzávěrka/Uzávěrka kurzových rozdílů/Devizových účtů a valutových pokladen. Program POHODA zobrazí průvodce uzávěrkou. Po jeho dokončení se v agendě Banka a Pokladna vytvoří doklady na kurzové rozdíly, které se zaúčtují dle nastavení v sekci Uzávěrka kurz. rozdílů v agendě Nastavení/Globální nastavení.
 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím