Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Sme pripravení vám pomôcť s rozšírením vašej sieťovej licencie programu

Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

Jak získám v programu POHODA podklady pro přiznání k dani z příjmů fyzické osoby, v případě vedení daňové evidence?

odpověď

Program POHODA umožňuje zpracovat podklady pro přiznání daně z příjmů povelem Daň z příjmů v nabídce Účetnictví. 
V prvním poli zobrazeného dialogového okna Daň z příjmů fyzických osob v DE je uveden základ daně vypočtený programem POHODA na základě zadaných údajů. Do následujících polí je možné uvést další dílčí základy daně, 
které v programu POHODA nesledujete, avšak podléhají dani z příjmů. Celkový základ daně je součtem všech těchto údajů. Do pole Úprava základu daně můžete zadat hodnotu položek zvyšující, resp. snižující základ daně. Slevy na dani, 
které uplatňuje poplatník, zadáte do stejnojmenného pole a případné uhrazené zálohy na daň z příjmů uvedete 
do pole Zaplacené zálohy. V případě, že používáte pevný kurz pro přepočet cizí měny, je nutné zatrhnout příslušnou 
volbu Pevný kurz pro CM a přecenění příjmů a výdajů je nutné provést před zpracováním podkladů k dani z příjmů. 
Po zadání potřebných údajů zobrazíte tiskovou sestavu prostřednictvím tlačítka Náhled.

Agenda Daň z příjmů se zobrazuje pouze v případě, že u účetní jednotky, která vede DE, 
je v agendě Soubor/Účetní jednotky v poli Stav uvedena volba Fyzická osoba.

Podklady pro daň z příjmů při vedení DE lze zobrazit ve variantách programu Mini, Lite a Standard.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím