Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

Je tisková sestava Podklady pro daňové přiznání rozdělena podle dílčích základů daně?

odpověď

Ano, tisková sestava Podklady pro daňové přiznání daně z příjmů je v daňové evidenci rozdělena na dílčí základy daně podle daňových typů zadaných v agendě Nastavení/Seznamy/Činnosti. V tiskové sestavě jsou uvedeny pouze daňové typy resp. dílčí základy daně, které byly v průběhu účetního období použity v dokladech v poli Činnost.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím