Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

Kde naleznu v daňové evidenci tiskovou sestavu, podle které mohu vyplnit tabulku pro poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci, která je součástí Přílohy č.1 daňového přiznání k dani z příjmů?

odpověď

Zavřete všechny agendy a na informační ploše stiskněte klávesovou zkratku Ctrl+T. V dialogovém okně vyberte složku Uzávěrka a zde sestavu Tabulka pro přílohu daně z příjmů. Aby program povolil vytvořit tuto tiskovou sestavu, musíte mít v agendě Nastavení/Seznamy/Kurzový lístek zadán denní kurz, a to pouze v případě, že používáte v průběhu roku denní kurz dle ČNB. V případě, že používáte v průběhu roku pevný kurz, musíte zadat jednotný kurz. Denní resp. jednotný kurz zadáte k datu 31.12. předcházejícího roku (pro stav na začátku období) a 31.12. současného roku (pro stav na konci období). Tato tisková sestava nahrazuje v daňové evidenci tiskovou sestavu Přehled o majetku a závazcích, která je platná pro jednoduché účetnictví.

Hodnoty uvedené v tiskové sestavě Tabulka pro přílohu daně z příjmů (v levém sloupci je počátek období, v pravém údaje ke konci zdaňovacího období):

Dlouhodobý hmotný majetek         Hodnota vyjadřuje zůstatkovou cenu hmotného majetku.
Peněžní prostředky v hotovosti  Hodnota všech zaúčtovaných pokladních dokladů v agendě Účetnictví/Peněžní deník, nikoliv hodnota dokladů zadaných v agendě Pokladna.
Peněžní prostředky na BÚ  Hodnota všech zaúčtovaných bankovních dokladů v agendě Účetnictví/Peněžní deník, nikoliv hodnota dokladů zadaných v agendě Banka.
Zásoby  Odpovídají hodnotě z tiskové sestavy Ocenění skladu v agendě Zásoby sestavené k příslušnému datu, ocenění je ve vážené nákupní ceně. Tyto hodnoty budou korektní jen v případě, že byla přepočítána vážená nákupní cena.
Pohledávky včetně poskytnutých úvěrů a půjček Hodnota pohledávek odpovídá hodnotě uvedené na tiskové sestavě Kniha pohledávek sestavené k příslušnému datu v agendě Fakturace/Vydané faktury. Hodnota pohledávek  se navyšuje o pohledávky vzniklé z neuplatněných zaplacených přijatých zálohových faktur, jejichž hodnota odpovídá údaji na tiskové sestavě Kniha pohledávek ze záloh sestavené k příslušnému datu v agendě Fakturace/Přijaté zálohové faktury.
Ostatní majetek  Hodnota ručně zadána v úvodním dialogovém okně (nevstupuje z evidence v programu POHODA).
Závazky včetně přijatých úvěrů a půjček                    Hodnota závazků odpovídá hodnotě uvedené na tiskové sestavě Kniha závazků sestavené k příslušnému datu v agendě Fakturace/Přijaté faktury. Hodnota závazků se navyšuje o závazky vzniklé z neuplatněných zaplacených vydaných zálohových faktur, jejichž hodnota odpovídá údaji na tiskové sestavě Kniha závazků ze záloh sestavené k příslušnému datu v agendě Fakturace/Vydané zálohové faktury.
Rezervy Záznamy nepeněžních operací s typem předkontace „3Ztrez –Tvorba zákonné rezervy“ mínus záznamy v agendě Peněžní deník s typem předkontace „fVNrez – Výdaje na účely kryté rezervou“.
 Mzdy 

Uvádí se celkový objem zúčtovaných mezd za zdaňovací období, hodnota odpovídá součtu hrubých mezd z tiskové sestavy  Přehled mezd z agendy Mzdy/Mzdy.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím