Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

Mohu pro daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob uplatnit paušální výdaje?

odpověď

Jestliže se rozhodnete uplatňovat paušální výdaje, je nutné v agendě Nastavení/Globální nastavení podsekce Daň z příjmů zatrhnout volbu „Při výpočtu uplatňovat paušální výdaje“.  Tato volba je k dispozici pouze u účetních jednotek - fyzických osob, které vedou daňovou evidenci.  Dle nastavení hlavní podnikatelské činnosti v poli „Hl. příjem“ v agendě Nastavení/Globální nastavení podsekce Daň z příjmů se při výpočtu paušálních výdajů použije příslušné procento dle § 7 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů. Způsob výpočtu daně z příjmů zjistíte na tiskové sestavě Podklady pro daňové přiznání, která se nachází v tiskových sestavách na informační ploše nebo ji vyvoláte prostřednictvím povelu Daň z příjmů z nabídky Účetnictví. 

 


 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím