Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

Jak pracuje datová uzávěrka v daňové evidenci?

odpověď

Datová uzávěrka slouží pro převod potřebných údajů z jednoho účetního období na druhé, tzn. rozdělí stávající účetnictví do dvou samostatných souborů. V agendě Soubor/Účetní jednotky přibude nová účetní jednotka - firma stejného jména na další účetní rok.
Do nové účetní jednotky se převedou stavy všech bankovních účtů a pokladen, které se nastaví jako počáteční stavy. Převedou se také veškeré adresy z agendy Adresář, skladové zásoby, neuhrazené pohledávky a závazky z minulých let a majetek, který nebyl v minulém roce vyřazen. V případě, že používáte agendu Leasingový majetek, program Vám při datové uzávěrce nabídne, zda chcete vytvořit pro aktuální rok závazky splátek leasingového majetku. Potvrdíte-li dialogové okno tlačítkem Ano, jsou vytvořeny příslušné záznamy do agendy Fakturace/Ostatní závazky. Do nové databáze se také převedou všichni zaměstnanci z agendy Personalistika, se kterými nebyl v předešlém roce rozvázán pracovní poměr, včetně vystavených mezd v agendě Mzdy, spadajících do nového účetního roku.
Účetnictví starého roku zůstane v seznamu účetních jednotek jako samostatná firma, ze které jsou odstraněny všechny doklady spadající do nového roku. S tímto účetnictvím můžete i nadále pracovat, slouží k prohlížení, vyhledávání a tiskům sestav.
Před vyvoláním datové závěrky doporučujeme uzavíranou firmu zálohovat pomocí povelu Zálohovat z nabídky Soubor/Zálohování, neboť datová uzávěrka je nevratná operace.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím