Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

V tiskové sestavě Daň z příjmů právnických osob se hospodářský výsledek před zdaněním liší od výsledku hospodaření před zdaněním uvedeném na tiskové sestavě Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (řádek 49), resp. Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (řádek 21). Čím to může být způsobeno?

odpověď

V agendě Účetnictví/Účtová osnova zkontrolujte kontrolní tiskovou sestavu Kontrola řádků výkazů, zobrazenou prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl+T, resp. zvolením povelu Tiskové sestavy… z nabídky Soubor. Uvedená sestava ověřuje, zda jsou k jednotlivým účtům přiřazeny řádky výkazů dle doporučené definice. O účtech, které neodpovídají definici zobrazí podrobné informace. 

Pozor: 
Tiskovou sestavu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, resp. Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu je nutné sestavit k datu 31.12.202x.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím