Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

Jak pracuje účetní uzávěrka?

odpověď

Účetní uzávěrka (agenda Účetnictví/Uzávěrka) provede uzavření účtů. Zůstatky jednotlivých rozvahových účtů zaúčtuje proti závěrkovému účtu 702 a zůstatky výsledkových účtů převede na účet 710. Zaúčtování převodů můžete zkontrolovat v agendě Účetnictví/Účetní deník. Tímto převodem se konečné zůstatky účtů vynulují, a proto doporučujeme před provedením účetní uzávěrky vytisknout sestavu Obratová předvaha. 
Vzhledem k tomu, že zásoby v programu POHODA jsou oceněny váženou nákupní cenou, je vhodné před účetní uzávěrkou provést přepočet vážené nákupní ceny přes nabídku Záznam/Přecenění nákupních cen…/Aktualizovat váženou nákupní cenu všech zásob v agendě Sklady/Zásoby. Váženou nákupní cenu můžete také aktualizovat v agendě Soubor/Účetní jednotky prostřednictvím nabídky Databáze/Správa databází… V průvodci správou databází zvolte volbu Údržba databáze a následně Oprava integrity – Úplná oprava integrity, jejíž součástí je přepočet vážené nákupní ceny. 
Před účetní závěrkou zaúčtujte splatnou daň z příjmů z běžné činnosti na účty 591/341, popř. z mimořádné činnosti na účty 593/341. 
Účetní uzávěrku můžete zrušit prostřednictvím nabídky Uzávěrka/Účetní uzávěrka, kde zvolte volbu Zrušit převody zůstatků a potvrďte povelem OK.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím