Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

Jak mám v účetnictví vystavit daňový doklad ze zálohy?

odpověď

Zálohovou fakturu zadáte do agendy Fakturace/Vydané zálohové faktury s předkontací „BEZ – Doklad bez zaúčtování“, který poté zlikvidujete v agendě Banka nebo Pokladna (221/324). 
Poté můžete vystavit daňový doklad ze zálohy následujícím způsobem: u dané zálohové faktury zvolte záložku Likvidace. Zde bude zobrazena daná úhrada, na kterou klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte povel Vystavit daňový doklad. Tento povel vytvoří daňový doklad do agendy Účetnictví/Interní doklady, kde se částka rozepíše na základ daně a částku DPH (pokud byly zadány na zálohové faktuře). Pokud byla vydaná zálohová faktura zadána v nulové hodnotě, musíte sazbu DPH doplnit na záložce Položky dokladu. Základ daně bude zaúčtován 324/324 a částka DPH 324/343, členění DPH uvedete „UD – Tuzemské plnění“. Z tohoto vytvořeného dokladu vstoupí údaje do přiznání k dani z přidané hodnoty. 
V agendě Fakturace/Vydané faktury vytvoříte konečnou zúčtovací fakturu přes záložku Položky faktury. Jako první položku uvedete částku faktury - základ daně a DPH, od které se bude odečítat uhrazená záloha. Druhou položku vložíte přes nabídku Záznam/Zálohové faktury a přenesete danou zálohovou fakturu, která bude rozepsána na základ daně a daň podle daňového dokladu zadaného v agendě Interní doklady. 
Do přiznání DPH vstoupí poté pouze rozdíl mezi touto fakturou a daňovým dokladem ze zálohy. Zaúčtování - uhrazená záloha (účtovaná kladně): základ daně 324/311, částka DPH 343/311.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím