Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

Jak v daňové evidenci zaznamenat vydanou zálohovou fakturu a následně její uplatnění v konečné faktuře?

odpověď

1. Zálohovou fakturu zadáte do agendy Fakturace//Vydané zálohové faktury s příslušnou daňovou předkontací. 

2. Zálohovou fakturu zlikvidujete (uhradíte) v agendě Banka resp. Pokladna, částka se vloží do nulové sazby DPH.

3. Daňový doklad vystavíte v agendě Fakturace/Vydané zálohové faktury přes povel Záznam/Daňový doklad. Tento povel vytvoří daňový doklad do agendy Účetnictví/Interní doklady, kde se částka rozepíše na záložce Položky dokladu. Do prvního řádku se vloží částka rozepsaná na základ daně a částku DPH a do druhého řádku se vloží celková částka zálohové faktury (uhrazená záloha), která je zadána záporně, v nulové sazbě DPH. Interní doklad bude na nulovou hodnotu s předkontací „1Zpříjem - Příjmy zvyšující základ daně“. Tento interní doklad vstoupí do přiznání k DPH, proto v poli Členění DPH zvolte „UD – Tuzemské plnění“.

4. Následně vystavte konečnou zúčtovací fakturu v agendě Fakturace/Vydané faktury. Fakturu vyplníte položkově, tzn. přepnete se na záložku Položky dokladu a do prvního řádku zadáte na kolik zní konečná faktura (množství, jedn. cena, sazba DPH, atd.). Poté zvolte nabídku Záznam/Přenos ->/Zálohové faktury ->, program POHODA Vás přepne do agendy Vydané zálohové faktury, kde vyberete požadovanou zálohovou fakturu a přenesete do dokladu. Na položkách vydané faktury se vytvoří další řádek s názvem Uhrazená záloha. Částka bude zobrazena záporně, v případě, že byl vystaven daňový doklad v interních dokladech částka bude rozepsána na základ daně a částku DPH. Částka uhrazené zálohy se musí shodovat s daňovým dokladem. Členění DPH uvedete u této položky „UD – Tuzemské plnění“.

Pokud jste nevystavili daňový doklad k zaplacené záloze (zadaný v interních dokladech), přeneste zálohovou fakturu přes povel Záznam/Přenos ->/Zálohové faktury ->. Zálohová faktura se přenese záporně v nulové sazbě DPH. Členění DPH u této položky vyberete „UN – Nezahrnovat do přiznání“.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím