Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

Ako mám vystavovať a evidovať doklady v prípade osoby registrovanej pre DPH podľa § 7 zákona o DPH?

odpověď

V agende Nastavenie/Globálne nastavenie označíte v sekcii Dane voľbu Platca DPH po celé účtovné obdobie, vyberiete zdaňovacie obdobie a zvolíte postavenie osoby k DPH.

V agende Nastavenie/Zoznamy/Členenie DPH zrušíte voľbu „Ponúkať“ u všetkých členení DPH, okrem členení so skratkami „PN“, „UN“, „DDnadEU“, „DDsluz“ a „UDzahrSI“.

Členenie DPH použijete nasledovne:
- pre prijaté faktúry vždy PN, faktúry budete evidovať bez DPH,
- pre vydané faktúry v rámci Slovenska UN, faktúry budete vystavovať bez DPH,
- pre vydané faktúry v rámci EU, poskytnutie služieb UDzahrSI,
- pre vymeranie DPH z titulu obstarania tovaru z EU, DDnadEU a
- pre vymeranie DPH z titulu obstarania služieb z EU, DDsluz.

Všetky doklady budete evidovať a vystavovať bez DPH, okrem dokladov z titulu vymerania DPH. Pri nákupe tovaru, alebo obstaraní služieb z krajín EU, program umožňuje vymerať DPH bez odpočítania (nájdete v agende Ostatné záväzky a Prijaté faktúry/Záznam/Vymerať DPH EU...).

ES POHODA obsahuje program na úpravu tlačových zostáv Report Designer, pomocou ktorého jednoducho a rýchlo upravíte faktúru pre použitie v rámci Slovenska, tak aby neobsahovala IČ DPH a obsahovala textovú informáciu „Nie je platcom DPH“. Pre faktúry do EU budete používať originálnu tlačovú zostavu, ktorá bude správne tlačiť IČ DPH aj informáciu o povinnosti zdanenia, ktorú program tlačí na základe použitého členenia DPH.

V agende Účtovníctvo/Priznanie DPH si v prípade potreby zostavíte a vytlačíte Priznanie DPH i Súhrnný výkaz.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím