Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

Jak vyčíslit kurzový rozdíl u přijaté zálohové faktury v cizí měně a následně při jejím vyúčtování v konečné faktuře?

odpověď

Kurzový rozdíl při likvidaci přijaté zálohové faktury program POHODA neeviduje. V agendě Banka nebo Pokladna je zaúčtována částka přepočtená kurzem likvidace na účty 314/221, resp. 314/211.

Při přenosu zálohové faktury do konečné faktury v cizí měně se v dialogovém okně Odpočet zálohy v cizí měně uvede kurz likvidace, resp. daňového dokladu k platbě, pokud byl vystaven. Při použití tohoto kurzu se kurzový rozdíl k účtu 321 uvede do konečné faktury automaticky. 
Další možností je použít při přenosu zálohové faktury do konečné faktury kurz konečné faktury. Pro tuto možnost je v dialogovém okně Odpočet zálohy v cizí měně pole Použít kurz konečné faktury. Při použití tohoto kurzu vzniká rozdíl na účtu 314 a je třeba ho doúčtovat ručně v agendě Interní doklady. Rozdíl na účtu 314 můžete zjistit v tiskové sestavě Inventura Přijatých zálohových faktur v řádku Zůstatek SÚ záloh. 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím