Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

Mohu vyřídit přijatou resp. vydanou objednávku jen částečně?

odpověď

Ano, objednávku je možné vyřizovat i postupně. Vydanou fakturu vytvořte z příslušné objednávky pomocí povelu Přijaté objednávky z nabídky Záznam a na položkách faktury upravte dodané množství. V agendě Přijaté objednávky na záložce Položky objednávky se v poli Dodáno zobrazí, jak byly příslušné položky vyřízeny. V případě, že byla objednávka plně vyřízena, objeví se v záhlaví formuláře modrý text "Dodáno" a sloupec Dodáno bude automaticky zatržen. 

Stejný postup bude použit při vytvoření přijaté faktury z vydané objednávky.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím