Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre ekonomický systém POHODAotázka

Jak mám zadat zaměstnance, který má u naší firmy hlavní pracovní poměr a Dohodu o pracovní činnosti, aby došlo ke společnému zdanění všech příjmů jednou sazbou?

odpověď

Pro daného zaměstnance zadejte dva pracovní poměry v agendě Mzdy/Personalistika, jednou nastavte jako druh pracovního poměru 1 - pracovní poměr a podruhé jako druh A - dohoda o pracovní činnosti. U Dohody o pracovní činnosti zadejte 
na záložku Daně a pojistné v agendě Mzdy/Personalistika typ Bez odvodu daně z příjmů.

Po vystavení mezd za oba pracovní poměry zadejte částku z pole Základ daně v sekci Daň z příjmů na záložce Čistá mzda u dohody o pracovní činnosti k hlavnímu pracovnímu poměru do pole Zdanitelné náhrady naturální v sekci Daň z příjmů 
na záložce Čistá mzda.

Zaměstnanci předáte obě výplatní pásky, jednu za Hlavní pracovní poměr, kde bude daň navýšena o Dohodu o pracovní činnosti, ze které nebude daň odečtena. V tomto případě budete doplatek mzdy vyplácet z obou dvou pracovních poměrů. 
Pokud chcete mzdu vyplatit pouze jednou částkou dohromady z Hlavního pracovního poměru a z Dohody o pracovní činnosti, budete postupovat tak, že doplatek mzdy z Dohody o pracovní činnosti byste zadali do Hlavního pracovního poměru 
na záložku Čistá mzda do pole Nezdanitelné náhrady kladnou částkou. Ve mzdě za Dohodu o pracovní činnosti je třeba upravit hodnotu na záložce Čistá mzda v poli Doplatek na nulu. Např. do pole Záloha zadáte kladně stejnou částku, 
jako je v poli Doplatek.

V důsledku tohoto postupu se mzda plynoucí z dohody o pracovní činnosti i hlavního pracovního poměru zdaní společně jednou sazbou.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím